Classes de Llenguatge musical i Solfeig

Classes particulars en línia

Ja no sols a causa de l’avanç de la tecnologia, sinó també per a tindre major flexibilitat, comoditat i disposició, realitzem classes particulars en línia de llenguatge musical i solfeig. Estigues on estigues, podrem realitzar les classes per a continuar evolucionant.

Classes particulars de llengua musical

Assimilar el ritme

Per exemple executant instrumental, vocalment o bé en forma percutida, estructures rítmiques d’una obra o fragment.

Aprendre a entonar

Mitjançant activitats per a això com seria l’entonar una melodia o cançó tonal amb o sense acompanyament.

Llegir i escriure música

Amb exercicis pràctics i amens com reproduir per escrit fragments musicals escoltats.

Entrenar l’oïda

Reproduint models melòdics senzills, escales o concordes a partir de diferents altures i amb altres exercicis que estimulen l’oïda.

Aprendre a improvisar

Un dels trucs és improvisar estructures rítmiques sobre un fragment escoltat, però en les classes també fem uns altres.

Millorar l’expressió musical

Improvisant individual o col·lectivament xicotetes formes musicals partint de diferents aspectes del llenguatge musical.

Classes de Solfeig

Les classes de solfeig són dinàmiques i amenes, ideals per a aprendre amb facilitat.

T’ajude amb els temes necessaris per a poder entendre, analitzar i crear el que cadascun desig dins de la música.

Esta és una eina imprescindible per a una eficaç evolució com a músic, atés que llegir música i saber interpretar una partitura és importantíssim.

Este sistema ens acosta a una infinitat de possibilitats i ens servix per a poder expressar a través de l’escriptura musical.